Integroituja energiavarastoinnin kokonaisratkaisuja toimittava Enico Oy lanseerasi kesällä 2019 BESS-kehityshankkeen, jonka tavoitteena on kehittää skaalautuva modulaarinen energiavarastoratkaisu. BESS (Battery Energy Storage System) on järjestelmä, jolla on kyky varastoida ja luovuttaa sähköenergiaa joustavasti. Järjestelmä mahdollistaa uusiutuvan energian täysimääräisen ja tehokkaan hyödyntämisen, joka ei ilman BESS-laitteistoa ole mahdollista päivä- ja kausivaihtelujen vuoksi.

ENERGIAVARASTOJA AVAIMET KÄTEEN -PALVELUNA

Enico toteuttaa energiavarastoprojektit ns. avaimet käteen -palveluna, johon kuuluu laitteiston asennus, käyttöönotto sekä koulutus laitteiston käyttöön.

– Keskeinen tavoitteemme on, että asiakas saa energiavaraston käyttöönsä mahdollisimman helposti ja valmiina kokonaisuutena, kertoo Enico Oy:n toimitusjohtaja Anssi Seilo.

Energiavarastot toteutetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, visuaalinen ulkoasu mukaan lukien.

Enico toimittaa laajoja tuotanto-, valmistus- ja projektipalveluita useisiin yritysasiakkaiden tarpeisiin. Potentiaaliasia asiakkaita ovat muun muassa kauppakeskukset, kiinteistöyhtiöt ja teollisuus (behind the meter), joilla energiantarve vaihtelee päivittäin, sekä voimalaitokset ja jakeluverkko (front of the meter), joissa energiavarasto tukee verkkoa ja mahdollistaa eri energiamuotojen tehokkaan hyödyntämisen.

– Ratkaisumme tuo huomattavaa säästöä asiakkaillemme, sillä energianvarastolla pystytään muun muassa tasaamaan kulutuksen energiahuippuja, jolloin energian 12kk huipputehoon perustuvaa perusmaksua pystytään leikkaamaan. Järjestelmällä voidaan myös toteuttaa loistehon kompensointi, jolloin erillistä loistehonkompensointia ei tarvita, Seilo sanoo.

VARMUUTTA JA NOPEUTTA TOIMITUKSIIN

Enicon liiketoiminnan kulmakivinä ovat innovatiiviset ja kustannustehokkaat tuotteet, sekä niitä tukeva palveluntarjonta.

– BESS-kehityshankkeen yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on optimoida moduulien varastoiman energian määrä käytettävyydestä tinkimättä. Ratkaisujen ansiosta Enico on erinomainen kumppani energiavarastojen avainteknologiatoimittajille, Seilo kertoo.

– Kehityshankkeen myötä pystymme tehostamaan tuotteen valmistusprosessia, jolloin energiavarastoratkaisujen toimittamisesta tulee nopeampaa ja varmempaa. Tulevina vuosina Enicon tavoitteena on nostaa tuotantokapasiteettia yli kahteensataan energiavarastomoduuliin vuodessa. Lisäksi tavoitteenamme on markkinoiden nopein projektien läpimenoaika, laajoissakin projekteissa vain muutamia kuukausia, Seilo toteaa.

– Näin asiakkaan investointi saadaan tuottamaan mahdollisimman nopeasti.

Enico Oy on saanut tuotekehityshankkeeseen rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.