Energian varastointijärjestelmien keskeisiä ominaisuuksia

Mitoituskapasiteetti on akkupohjaisen energian varastointijärjestelmän (BESS) yhteenlaskettu hetkellinen purkautumisteho kilowatteina (kW) tai megawatteina (MW), tai BESS-järjestelmän maksimipurkautumisnopeus täyteen ladattuna.

 

Energiakapasiteetti on varastoitavan energian enimmäismäärä kilowattitunteina (kWh) tai megawattitunteina (MWh). Tämä kapasiteetti ilmaistaan usein ns. tasavirtaisena (DC) nimelliskapasiteettina, joka on Li-ion-akun todellinen kapasiteetti akun navoista mitattuna. Koska tasavirtainen nimelliskapasiteetti ei kuitenkaan ole käytettävissä koko järjestelmän alueella, tosiasiallinen käytettävissä oleva kapasiteetti ilmaistaan yleensä ns. vaihtovirtaisena nimelliskapasiteettina, jossa otetaan huomioon akun käyttöraja (yleensä 90–95 % akun tasavirtakapasiteetista) ja muuntohyötysuhde (95–98 %). Yleisesti voidaan sanoa, että käytettävissä oleva vaihtovirtainen (AC) nimelliskapasiteetti on noin 90 % akun nimelliskapasiteetista.

 

Varastointiaika merkitsee aikaa, jonka varastoyksikkö voi purkaa kapasiteettiaan ennen tyhjentymistä. Esimerkiksi akun, jonka tehokapasiteetti on 1 MW ja käytettävissä oleva energiakapasiteetti on 2MWh säilytysaika on kaksi tuntia.

 

Käyttökertaikä/käyttöikä on se aika tai syklien määrä, jonka akkupohjainen varastointijärjestelmä kykenee latautumaan ja purkautumaan säännöllisesti ennen vikaantumista tai merkittävää heikentymistä.

 

Itsepurkautuminen tapahtuu tilanteessa, jossa akun varaus (tai varastoidun energian määrä) laskee sisäisen kemiallisen reaktion tuloksena tai ilman, että purkautuminen tuottaa energiaa verkkoon tai asiakkaalle. Itsepurkautuminen, joka ilmaistaan tietyn ajan kuluessa menetettyä varausta kuvaavana prosenttimääränä, vähentää purkautumiseen käytettävissä olevan energian määrää ja on merkittävä tekijä kun valitaan akkuja pitkäkestoisempaan käyttöön.

 

Varaustila, joka ilmaistaan prosenttimääränä, kuvaa akun varautumisen sen hetkistä tilaa, ja se vaihtelee täysin purkautuneesta täyteen varaukseen. Varaustila vaikuttaa akun kulloiseenkin kykyyn toimittaa energiaa tai oheispalveluita verkkoon.

 

Kokonaishyötysuhde (round-trip efficiency) on prosenttimäärä, joka kuvaa akkuun varastoidun energian ja siitä purkautuvan energian välistä suhdetta. Se voi kuvata akkujärjestelmän yhteenlaskettua DC/DC- tai AC/AC-hyötysuhdetta, joka sisältää itsepurkautumisen ja muiden sähköhäviöiden aiheuttaman hävikin. Vaikka jotkut akkuvalmistajat viittaavat DC/DC-hyötysuhteeseen, se ei kuvaa järjestelmän todellista kapasiteettia. AC/AC-hyötysuhde on yleensä paljon tärkeämpi ominaisuus energian varastointijärjestelmien operaattoreille, sillä ne tarkastelevat akun latautumista ja purkautumista vain sähkövoimajärjestelmään liittymisen kannalta, jossa käytetään vaihtovirtaa.

Tutustu myös muihin artikkeleihin

Teknologia23

Teknologia 23 on pohjoismaiden johtava teollisuustapahtuma, joka esittelee uusimmat älykkään ja kestävän teollisuuden teknologiat. Mukana vahvasti myös energiaratkaisut.   Olemme …

LUE LISÄÄ

Battery Day 2023

Battery Day 13.10.   WEST Invest Groupin tiloissa Keravalla   Tervetuloa tutustumaan Enicon mobiileihin sähköenergian varastointipalveluihin sekä Höyrytyksen kanssa toteutettuun …

LUE LISÄÄ

Olemme mukana Tampereen Vetyvoorumissa 20.9.

Olemme mukana Tampereen Vetyvoorumissa 20.9. Tule mukaan kuulemaan mikä rooli energiavarastoilla on osana vetytaloutta ja ilmastonmuutoksen hillintää. Puhumassa toimitusjohtajamme Marko …

LUE LISÄÄ
Scroll to Top