Energian varastoinnin käyttökohteet

Energian varastointia voidaan hyödyntää lukuisissa käyttökohteissa, joilla pyritään optimoimaan energian kulutusta.

 

Sähkövaraston käyttökohteet

Yksinkertaisimmillaan energiavarasto on laitteisto, joka voi varastoida ja vapauttaa suuria määriä sähköenergiaa sekä reagoida hallintapyyntöihin millisekunneissa. Sähköenergiavarasto soveltuu kaikkiin käyttökohteisiin, jotka hyötyvät edellä mainitusta ominaisuudesta; ja niitähän riittää!

 

Korkealaatuisiin energian optimointi- ja hallintajärjestelmiin yhdistettynä, energiavarasto soveltuu lukuisiin käyttökohteisiin, mukaan lukien energiankulutuksen optimointi liikerakennuksissa ja teollisuusalueilla, sähköverkon ja kriittisen infrastruktuurin tukeminen sekä uusiutuvien energialähteiden käytön tehostaminen.

Kaupan ja teollisuuden käyttökohteet

Liike-elämän ja teollisuuden toimintaympäristössä kiinteistöt ja teollisuusrakennukset voivat optimoida energiahuoltonsa sekä energian hinnat energian varastointipalveluiden avulla.

 

Energian varastointijärjestelmä mahdollistaa uusiutuvan energiantuotannon kiinteistökohtaisen optimoimisen sekä sähkön hinnanvaihtelun hyödyntämisen.

 

Energiavaraston avulla kiinteistöt ja teolliset tuotantolaitokset voivat myös osallistua sähköverkon taajuusreservimarkkinoille, esimerkiksi virtuaalivoimalaitospalvelua hyödyntämällä.

Siirrettävät energiavarastot

Siirrettävyys tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia energian varastointijärjestelmien hyödyntämiseen. Energiavarastoa voidaan käyttää tilapäisesti sähköverkon korjaus- tai rakennustöiden aikana, tai esimerkiksi päästöttömän rakennustoiminnan mahdollistamiseen.

Sähköntuotanto ja jakeluverot

Energiavarastot ovat sähköverkon kannalta arvokas hyödyke. Niiden tarjoamat edut ja palvelut, kuten kuormanhallinta, sähkönlaadun varmistaminen ja keskeytymätön virransyöttö, lisäävät tehokkuutta ja toimitusvarmuutta. Tärkeys korostuu entisestään, kun otetaan huomioon käynnissä oleva energiasiirtymä ja kasvava tarve tehokkaammille ja kestävämmille energiajärjestelmille.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisää tietoa palveluistamme, ota yhteyttä.

Scroll to Top