PALVELUT

SKAA­LAUTUVAT JA KOMPAKTIT ENERGIA­VARAS­TOINNIN RATKAISUT

Palvelutarjontaamme sisältyy teollisuuden sähköistyksen ja automaation asiantuntijapalvelut sekä niiden kokonaistoimitukset. Yli 50 sähkö- ja automaatioalan ammattilaistamme on valjastettavissa moninaisiin prosessi- sekä energiateollisuuden asiakastoimituksiin niin laitetoimitus- kuin projektihankkeisiin.

JÄTÄ SOITTOPYYNTÖ

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian tai voit soittaa meille numeroon: +358 10 2995 310

TUOTTEET JA RATKAISUT

Tarjoamme ratkaisukeskeisiä palveluita energia- ja prosessiteollisuuden tarpeisiin. Ideoimme ja suunnittelemme optimaalisia moduuliratkaisuja useisiin eri käyttötarkoituksiin kuten mm. teollisuuden modulaariset sähkö- ja automaatiotilat, analysaattoritilat (CEMS, vesienkäsittely jne.), erilaiset prosessilaitteistot ja varavoimakeskukset.

Toteutuksen läpimenoaika voidaan minimoida hyödyntämällä tuotteistettuja ratkaisujamme tehokkaasti. Näin voidaan varmistaa, että lopputuloksesta tulee mahdollisimman laadukas ja kustannustehokas.

Ota yhteyttä

ESS AVAIMET KÄTEEN -TOIMITUKSENA

Energiavarastoratkaisut ovat toimintamme ytimessä.

Yritysryhmässämme on pitkä historia ja laajaa osaamista projektinhallintaan, toteutussuunnitteluun, asennuksiin ja käyttöönottoon liittyen. Lisäksi vahvuuksiimme kuuluu huolto- ja kunnossapitoyksikkö.

Nämä kaikki valjastetaan toteutusprojektien tehokkaaseen käyttöön, jolloin voimme tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden aina kokonaisvaltaisesta projektinhallinnasta ja toteutussuunnittelukokonaisuudesta käyttöönottoon saakka käytännössä missä tahansa asiakaskohteessa maailmassa.

Ota yhteyttä

ESS AVAIMET KÄTEEN -PALVELUNA

Energiavarastoratkaisut ovat toimintamme ytimessä.

Yritysryhmässämme on pitkä historia ja laajaa osaamista projektinhallintaan, toteutussuunnitteluun, asennuksiin ja käyttöönottoon liittyen. Lisäksi vahvuuksiimme kuuluu huolto- ja kunnossapitoyksikkö.

Nämä kaikki valjastetaan toteutusprojektien tehokkaaseen käyttöön, jolloin voimme tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden aina kokonaisvaltaisesta projektinhallinnasta ja toteutussuunnittelukokonaisuudesta käyttöönottoon saakka käytännössä missä tahansa asiakaskohteessa maailmassa.

Ota yhteyttä

ENERGIA- JA PROSESSI­TEOLLI­SUUDEN SÄHKÖ- JA AUTO­MAATIO­TOTEU­TUKSET SUUNNIT­TELUSTA KÄYTTÖÖN­OTTOON

Taustamme on vahvasti energiateollisuuden ja raskaan prosessiteollisuuden investointiprojektien parista.

Vuosien aikana olemme olleet mukana lukemattomissa projekteissa toteuttaen laajojakin automaatio- ja sähköjärjestelmien kokonaistoimituksia, mukaan lukien sähkö- ja instrumentaatiosuunnittelupalvelut, asennuspalvelut sekä testaus- ja käyttöönottopalvelut.

Tällä hetkelläkin ammattilaisiamme on useissa asiakasprojekteissa eri maanosissa.

Ota yhteyttä

Laaja palvelu­tarjon­tamme koko­naisuu­tena tai erik­seen

Ota yhteyttä

SUUNNITTELU

  • Automaatio­suunnittelu­palvelut sisältäen SW ja HW
  • Sähköistys­suunnittelu­palvelut pien- ja keski­jännite­järjestelmille
  • Instru­mentaatio­suunnittelu­palvelut

ASENNUKSET

  • Prosessisähköistysasennukset

  • Keskijänniteasennukset

  • Instrumentaatioasennukset

  • Kenttäväylä- ja tietoverkkoasennukset

TYÖMAAPALVELUT

  • Testaus-ja käyttöönottopalvelut

  • Asennusvalvontapalvelut

  • Työmaanjohtopalvelut

Enico Oy
Tuotekatu 8
33840 Tampere, FINLAND
Y-Tunnus 2995114-1
+358 10 2995 310