EModule

Ainutlaatuinen modulaarinen ratkaisu mahdollistaa akkupohjaisten energiavarastojen yhdistämisen toisiinsa.

 

Modulaariset energian varastointi­järjestelmät

Pitkälle tuotteistettu modulaarinen energian varastointialusta yhdistää viimeisimmän teknologian ja joustavat integraatioratkaisut. EModule täyttää lähes kaikki energian varastointitarpeet, missä tahansa sääolosuhteissa.

 

Keskeiset käyttökohteet

EModule

Kaupan ja teollisuuden aloilla toimiviin asiakkaisiimme lukeutuu erilaisia yrityksiä kauppakeskuksista teollisuusyhtiöihin. Tällaisten yritysten energian varastointitarpeet vaihtelevat yleensä muutamasta sadasta kilowattitunnista muutamaan kymmeneen megawattituntiin.

 

Sähkölaskut voivat aiheuttaa runsaasti päänvaivaa erilaisille kaupan ja teollisuuden alan yrityksille, kuten tehtaille tai palvelinkeskuksille. Eivätkä kustannukset rajoitu pelkästään energian kulutukseen, sillä suuren kysynnän aikana sähkönkulutukseen liittyy yleensä myös erillisiä maksuja.

 

Sähkön kuluttajat joutuvat lisäksi maksamaan tehoreservimaksua, joka perustuu käyttäjän energiantarpeeseen kysynnän ollessa korkeimmillaan. Nämä maksut voivat kasvattaa yrityksen vuosittaista sähkön siirrosta perittävää maksua huomattavasti.

 

Yritykset voivat kuitenkin välttyä lisäkuluilta asentamalla energian varastointijärjestelmän, joka syöttää sähköä kysyntähuippujen aikaan, ja mahdollistaa näin merkittävät huipputehoihin liittyvät kustannussäästöt.

 

Kysyntähuipusta johtuvien maksujen välttämisen ohella kaupan ja teollisuuden alan yritykset voivat hyödyntää sähkönhinnan päivittäistä vaihtelua energianvarastointijärjestelmän avulla. Yksinkertaisimmillaan tämä onnistuu siten, että akut varataan halvemmalla yösähköllä, ja varastoitu energia käytetään päivällä, kun sähkön hinta on korkeammalla.

 

Enicon EModule on kaikenkattava energian varastointiratkaisu kaupan ja teollisuuden aloille.

 

Energiavarasto voidaan liittää suoraan kiinteistön pienjänniteliittymään ilman jännitteennosto/erotusmuuntajaa tai muita vastaavia laitteita, joita käytetään yleisesti energian varastoinnissa. Vaihtoehtoisesti voidaan liittyä suoraan kiinteistön keskijänniteverkkoon, kun valitaan siihen soveltuva EModule-versio. 

 

Laitteisto sisältää kaiken tarvittavan teknologian hyvin kompaktissa paketissa, ja se soveltuu laaja-alaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi energia-arbitraasiin, huipputehontasaukseen ja uusiutuvan energian aikasiirtoon. Laitteistoon kuuluu myös sisäänrakennettu virtuaalinen energianhallintajärjestelmä, joka tarjoaa mm. helpon ja joustavan liittymän maakohtaisille sähköverkon taajuusreservimarkkinoille.

Tekniset tiedot
Käyttökohteet
Tekniset tiedot
Käyttökohteet

MultiBlock

Laajat uusiutuvan energian sähköntuotannon käyttökohteet muodostavat yhden energian varastoinnin keskeisimmistä liiketoimintasegmenteistä, joka poikkeaa suuresti kaupan ja teollisuuden alojen toiminnasta.

 

Näissä energiavarastot ovat tyypillisesti laajamittaisia energian varastointijärjestelmiä, joiden kapasiteetti mitataan kymmenissä tai jopa sadoissa megawateissa.

 

Suuret uusiutuvan energian tuotantolaitokset, kuten aurinko- ja tuulipuistot, tuottavat nykyään jo merkittävän osan yhteiskunnan käyttämästä energiasta. Perinteisestä fossiilisen energian tuotannosta poiketen, tuuli- ja aurinkovoimaloiden tuotanto ei ole säädeltävissä kysynnän perusteella, vaan niiden energiantuotanto riippuu päivästä, vuodenajasta ja sääolosuhteista.

 

Koska tämä voi usein olla ristiriidassa hetkellisen energiankulutuksen kanssa tarvitaan välineitä, jotka mahdollistavat tuotetun energian joustavan varastoinnin ja käytön silloin kun kysyntä ylittää uusiutuvan energian tuotannon.

 

Suurilla tuotantokokoluokan energiavarastoilla on myös tärkeä rooli sähköverkon toiminnan sujuvoittamisessa; ne tasapainottavat verkon taajuutta ja jännitettä syöttämällä ja ottamalla energiaa verkosta, pitäen energian määrän näin tasapainossa kulutukseen nähden.

 

Älykkään ohjaustekniikan ohella suuret energian varastointijärjestelmät perustuvat pohjimmiltaan varastoidun energian määrän optimoimiseen suhteessa käytettyyn pinta-alaan.

 

Energian varastointiratkaisun joustavuus ja skaalautuvuus ovat lisäksi ratkaisevan tärkeitä sekä järjestelmän koon tehokkaan optimoimisen kannalta että nopean ja kustannustehokkaan asentamisen ja käyttöönoton mahdollistamiseksi.

 

Enicon ainutlaatuinen MultiBlock-ratkaisu vastaa kaikkiin yllä esitettyihin haasteisiin.

 

MultiBlock koostuu skaalattavista 1 500 kWh DC-Block-moduuleista, jotka liittyvät joustavasti erilliseen PDM-moduuliin (Power Distribution Module). Ratkaisun ansiosta on helppo rakentaa kaiken kokoisia energiavarastoratkaisuja.

 

Tehokkaan akkupohjaisen ratkaisun lisäksi jokaiseen MultiBlock-yksikköön sisältyy integroitu ohjausautomaatio, tasajännitejakelu, jäähdytysjärjestelmä sekä palonilmaisu- ja sammutusjärjestelmät.

 

Koko komeuden kruunaa modulaarinen rakenne, joka on suunniteltu kestämään vaativimmatkin pohjoismaiset ympäristöolosuhteet.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisää tietoa palveluistamme, ota yhteyttä.

Scroll to Top