Älykäs kiinteistö energiavarastolla!

SRI mittaristo tulee, oletko valmis?
– Kiinteistön älykkyys energiavarastoinnilla kilpailueduksi ja tulonlähteeksi.

 

Ympäristöarvot, vihreä siirtymä ja energiatehokkuus ovat positiivisia ajureita, mutta aiheuttavat nyt kiinteistön omistajille ja rakennuttajille varmasti vielä harmaita hiuksia. Miten kiinteistön rakennuttaja huomioi parhaiten ESG näkökulmat, kun ne vaikuttavat yhä enemmän myös rahoituksen saamiseen sekä sijoittajien ja lopulta myös kiinteistöjen asukkaiden päätöksiin?

 

Löytyykö älyä?

 

Yksi vaatimusten täyttymiseen luotu mittaristo on Smart Readiness Indicator, eli lyhyesti SRI, joka kertoo kuinka hyvin kiinteistösi vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Suomalaisittain puhutaan kiinteistöjen älykkyysindikaattorista. Mittaamisella arvioidaan kiinteistöjen älykkyyden nykytilaa, välillä 0–100 %. Indikaattori kertoo muun muassa 

  • onko kiinteistön energian käyttö joustavaa 
  • voidaanko energian käyttöä mukauttaa tarjonnan mukana
  • kykeneekö kiinteistö varastoimaan energiaa eri tavoin

Kaikissa edellisissä energiavarastointi on keskeisessä roolissa. Indikaattori arvioi kiinteistöjen teknisten järjestelmien kykyä toimia energiatehokkaasti, mukautua kiinteistön käyttäjien tarpeisiin ja toteuttaa energian kysyntäjoustoa. 

 

Älykäs kiinteistö kerää ja hyödyntää järjestelmien keräämiä informaatiota. Näin on helpompi tehdä päätöksiä, parantaa resurssitehokkuutta sekä tukea hajautetun energiajärjestelmän toimintaa. Tämä on merkittävää, kun energian saatavuus tulee vaihtelemaan tulevaisuudessa. Tähän vaikuttaa sääriippuvaisten aurinko- ja tuulivoiman tuotannon epätasaisuus, johon voit varautua panostamalla energiavarastoihin.

 

Energiavarastolla kiinteistökohtaisen uusiutuvan energiantuotannon optimointi on helppoa, esimerkiksi aurinkovoimalan tuoton parantamisessa. Saatavia hyötyjä kiinteistön omistajalle ja käyttäjille ovatkin energiansäästö ja varautuminen ilmastonmuutokseen. Energiavarastolla voidaan varastoida sähköä sen ollessa edullista ja vapautta energiaa takaisin käyttöön sähkön hinnan ollessa korkealla. Energiavarasto toimii myös puhtaan energian  varavoimalana poikkeustilanteissa – vähentää riskejä ja parantaa kiinteistön turvallisuutta. 

 

Parhaimmillaan SRI vaatimusten täyttyminen kiinteistössä vaikuttaa siis suoraan kiinteistön tuoton paranemisena, mutta nostaa myös kiinteistön jälleenmyyntiarvoa.​ 

 

Kilpailuedusta tulonlähteeksi

 

Kun SRI mittarit ovat hallussa ja kiinteistö on älyvertailussa kärjessä, on kiinteistöllä kilpailukykyä ja -etua tulevaisuudessa. Mutta miten rakennetaan säästön ja optimoinnin rinnalla uutta ansaintaa? 

 

Todellista tuottoa syntyy, kun älykkäät kiinteistöt kiinnittyvät osaksi energiajärjestelmää. Tällöin tuottoa saa tukemalla sähköverkkoa kysyntä- ja tuotantopiikkejä tasaamalla. Tämän lisäksi energiavarastointi mahdollistaa aivan uuden ansaintalogiikan kiinteistöille kantaverkkoyhtiön taajuusreservimarkkinoilla. Tällä hetkellä kysyntä on kova ja Fingrid toivookin reservimarkkinaan lisää resurssia mukaan. Energiavarastolla reserviin liittymällä saadaan tasaista tuottoa läpi vuoden. Samalla syntyy yhteiskunnallista merkitystä, kun tuetaan ja varmistetaan meille kaikille kantaverkon kuormituksen kestävyys ja siirtymä uusiutuvan energian sähköjärjestelmään. Näin rakennamme Suomelle tulevaisuuden kilpailuetua.

 

Tämä kaikki energiavarastolla

 

Kiinteistön älykkyyden parantaminen energiavarastolla maksimoi kiinteistösi arvoa, tukee kestävää energiajärjestelmää sekä parantaa kiinteistön toiminnan luotettavuutta ja joustavuutta. Energiavarastolla pääset kiinni myös sähkö- ja reservimarkkinaan ja saat uutta ansaintaa. 

 

Energiavarasto on kustannustehokas ratkaisu myös latausinfrana kiinteistölle. Kiinteistön ei tarvitse investoida sähköinfran uusimiseen ja avata katuja, vaan sähköautojen latauspisteet voidaan ratkaista energiavarastoa hyödyntämällä. Esimerkiksi siirreltävään MobileESS ratkaisuumme voi integroida 10 – 30 sähköauton latausyksikköä.

 

Uusiutuvat energiamuodot tulevat syrjäyttämään fossiiliset polttoaineet, joten investoinnit tulevaan ovat välttämättömiä. Samanaikaisesti energiavarastoinnin tarve kasvaa lähivuosina enemmän kuin 600%. Tässä on selkeä paikka kiinteistöillä edistää toimintaansa  ESG – näkökulmista, parantamalla samalla omaa kilpailukykyä ja luoda uutta liiketoimintaa. Autamme mielellämme.

Tutustu myös muihin artikkeleihin

Enico tiimi sähkö messuilla

Olisitko osaaja tiimiimme?

Etsimme jatkuvasti uusia huipputyyppejä mahdollistamaan kasvuamme.
LUE LISÄÄ
Enico toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki

Akkuteknologiasta kokonaisturvallisuuteen!

Hankinnoissa on ymmärrettävä kokonaisuus ja käyttötarkoitus. Tämä vaatii keskustelun nostamista akkuteknologioista kokonaisturvallisuuteen.
LUE LISÄÄ
Enico Juha Pihlajaniemi

Juha Pihlajaniemi vahvistamaan myyntiä

Enico sai odotettua vahvistusta myyntiin, kun Juha Pihlajaniemi aloitti myynnin ja tuotehallinnan tuessa.
LUE LISÄÄ
Scroll to Top