Energian
varastointi­ratkaisut

Ainut­laatuiset ja tuotteistetut energian varastointi­järjestelmät ja -ratkaisut asiakas­kohtaisiin tarpeisiin, suunnittelusta käyttöön­ottoon.

Siirrettävä.

Siirrettävien energian varastointi­tuotteidemme avulla saat käyttöösi EaaS­-ratkaisut (Energy-as-a-Service) palveluna ilman investointeja.

Innovatiivinen.

Ainutlaatuinen energian varastointi­järjestelmien tuote­perheemme tarjoaa ratkaisun lähes kaikkiin energian varastointi­tarpeisiin.

Skaalautuva.

Yksi moni­puolinen ratkaisu soveltuu moniin käyttö­kohteisiin, aina pienemmistä liike­-elämän ja teollisuuden toteutuksista laaja­mittaisiin järjestestelmä­tason projekteihin.

01

CompactESS

Enicon CompactESS on pieniin ja keskisuuriin maatalouden, kiinteistöjen ja teollisuuden käyttökohteisiin suunniteltu keskitetty energian varastointiratkaisu.

Tekniset tiedot
Käyttökohteet

02

MobileESS

Enicon keskitetty ja siirrettävä energian varastointi­ratkaisu mahdollistaa uusiutuvan energian nopean ja helpon käytön sijainnista riippumatta.
Tekniset tiedot
Käyttökohteet

03

EModule

Optimoitu ja skaalautuva energian varastointialusta erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Technical
Applications
Ainutlaatuiset ja tuotteistetut energian varastointijärjestelmät ja -ratkaisut asiakaskohtaisiin tarpeisiin, suunnittelusta käyttöönottoon.

Energian varastointi­laitteiden käyttö­kohteet

Yksinkertaisimmillaan energia­varasto koostuu laitteesta, joka voi varastoida ja vapauttaa suuria määriä sähkö­energiaa sekä reagoida ohjaus­pyyntöihin milli­sekunneissa.

 

Korkea­laatuisiin hallinta- ja energian­optimointi­järjestelmiin yhdistettynä energia­varasto soveltuu lukuisiin käyttö­kohteisiin, mukaan lukien energian­kulutuksen optimointi liike­rakennuksissa ja teollisuudessa, sähkö­verkon ja kriittisen infrastruktuurin tukeminen sekä uusiutuvien energia­lähteiden käytön tehostaminen.

Kaupan ja teollisuuden käyttökohteet

Kaupan ja teollisuuden toiminta­ympäristön kiinteistöt ja teollisuus­rakennukset voivat optimoida energia­huoltonsa sekä energia­kustannukset energian­varastointi­palveluiden avulla.

Siirrettävät energiavarastot

Siirrettävyys tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia energian varastointi­järjestelmien hyödyntämiseen. Energia­varastoa voidaan käyttää tila­päisesti sähkö­verkon korjaus- tai rakennus­töiden aikana, tai esimerkiksi päästöttömän rakennus­toiminnan mahdollistamiseen. Siirrettävillä energian­varastointi­järjestelmillä voidaan muun muassa korvata vara­voima­käytössä yleisesti käytössä olevat saastuttavat diesel aggregaatit.

Laajat voiman­tuotannon- ja kanta­verkon taajuus­tuenta­palvelut

Energia­varastot ovat sähkö­verkon kannalta arvokas resurssi. Niiden tarjoamat edut ja palvelut, kuten kuorman­hallinta, sähkön­laadun varmistaminen ja keskeytymätön virran­syöttö lisäävät tehokkuutta ja toimitus­varmuutta.

Miksi ryhtyä yhteis­työhön Enicon kanssa?

Haluamme olla osa tulevaisuutta. Uusiutuvan energian käyttö tulee vääjäämättä lisääntymän energiamarkkinoiden muutoksen myötä. Tämän arvokkaan energiamuodon käytön maksimointi on meille tärkeää, jonka vuoksi olemmekin kehittäneet tehokkaiden energianvarastointiratkaisujen tuoteperjeen. Tuotteidemme avulla asiakkaamme voivat varmistaa puhtaan ja kestävän energian saannin, satoi tai paistoi.

Tuoreimmat uutiset ja oivallukset energian varastoinnista

Tarve uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäville ratkaisuille tulee kasvamaan jatkossa, ja me haluamme olla tämän kehityksen kärjessä. Kuule tuoreimmat uutiset tuotekehityksemme innovaatioista ja tutustu erilaisiin energian varastointiratkaisuihimme.

Enico tiimi

Sinustako Enicon automaatiosuunnittelija?

Kasvussa tarvitaan osaavia resursseja. Etsinnässä Automation Engineer!
LUE LISÄÄ
Enico tiimi sähkö messuilla

Olisitko osaaja tiimiimme?

Etsimme jatkuvasti uusia huipputyyppejä mahdollistamaan kasvuamme.
LUE LISÄÄ
Enico toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki

Akkuteknologiasta kokonaisturvallisuuteen!

Hankinnoissa on ymmärrettävä kokonaisuus ja käyttötarkoitus. Tämä vaatii keskustelun nostamista akkuteknologioista kokonaisturvallisuuteen.
LUE LISÄÄ
Scroll to Top