Kestävyys

Pyrimme tekemään kestävyydestä osan ydintoimintojamme niin sisäisten kuin ulkoistenkin toimiemme kautta.

Kestävyyslupaus

Me Enicolla tiedostamme liiketoimintamme mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset sekä positiiviset hyödyt, jotka voimme tarjota yhteisömme aktiivisena ja näkyvänä jäsenenä panemalle täytäntöön parhaat käytännöt ja vähentämällä haitallisia ympäristövaikutuksiamme.

Tällä kestävyyspolitiikalla Enico tunnustaa vastuunsa ympäristön suojelusta ja julkaisee tämän lausunnon sekä johdon että työntekijöiden sitoumuksena minimoida yhtiön toiminnan ympäristövaikutukset. Yhtiön johtoryhmä tulee tarkistamaan tämän politiikan vuosittain sen asiakkaiden, sidosryhmien ja kumppaneiden tukemana.

Tämän sitoumuksen pohjalta pyrimme parantamaan yhtiömme ympäristötehokkuutta jatkuvasti arvioimalla toimintojamme ja toimintatapojamme säännöllisesti sekä asettamalla uusia tavoitteita mahdollisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Toimimme ympäristölainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja teemme työtä saattaaksemme yleisesti hyväksytyt menettelyohjeet käyttöön kaikissa liiketoimissamme. Vähennämme luonnon resurssien kulutusta ja tehostamme toimintaamme.

Tulemme parantamaan energian ja luonnon resurssien hyödyntämisen tehokkuutta ja laskemaan niistä koituvia haittoja kaikissa Enicon toiminnoissa, sekä organisaation että ympäristön osalta. Säästämme resursseja ja vähennämme jätteiden sijoittamista kaatopaikoille edistämällä jätemateriaalien määrän vähentämistä, uusiokäyttöä ja kierrätystä.

Takaamme, että kaikki jätteet hävitetään turvallisesti ja vastuullisesti, ja huomioimme ympäristöperusteiset laatuvaatimukset hankkiessamme tavaroita ja tarvikkeita liiketoimintamme tarkoituksiin.

Lisäämme tietoisuutta ja kannustamme ympäristön hyvinvointiin liittyviin toimiin osallistumista sekä viestinnällämme sekä henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille, alihankkijoille ja muille sidosryhmille järjestettävien koulutustilaisuuksien kautta.

-Enico Oy:n johtoryhmä

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisää tietoa meistä, ota yhteyttä.

Scroll to Top